[email protected] 011 322 44 56 Monday - Friday 10 AM - 8 PM

บริการจัดการอาคาร: งานระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

snss

บริการจัดการอาคาร: งานระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

บริการจัดการอาคาร: งานระบบไฟฟ้าภายในบ้าน งานระบบไฟฟ้าภายในบ้าน แม้ว่ามูลค่างานหรือต้นทุนอาจไม่สูงเท่างานโครงสร้างหลักก็ตาม แต่งานระบบไฟฟ้าก็มีความสำคัญไม่น้อย ด้วยเพราะหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ขึ้นภายหลัง อาจหมายถึงความเสียหายหรือความสูญเสียขึ้นได้ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น เราจึงควรมีการเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมีอายุใช้งานยามนาน สำคัญที่สุดคือ คุณภาพของวัสดุ-อุปกรณ์ที่นำมาใช้นั้น ควรต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ตามที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดไว้ ความรู้เบื้องต้นที่ผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ว่าจ้างควรรู้ไว้มีดังนี้

MORE ...

บริการจัดการอาคาร: ทำไม? ท่อประปาในบ้านจึง “รั่ว แตก” และมีวิธีรับมืออย่างไร

snss

บริการจัดการอาคาร: ทำไม? ท่อประปาในบ้านจึง “รั่ว แตก” และมีวิธีรับมืออย่างไร

บริการจัดการอาคาร: ทำไม? ท่อประปาในบ้านจึง “รั่ว แตก” และมีวิธีรับมืออย่างไร เชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอกับปัญหา ” ท่อน้ำในบ้าน/คอนโด รั่ว แตก “ เป็นอีกหนึ่งปัญหาบ้านยอดฮิตของผู้อยู่อาศัยเพราะนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับตัวบ้านแล้ว ยังทำให้เราต้องจ่ายค่าน้ำที่ไหลทิ้ง รวมถึงค่าไฟจากปั๊มน้ำที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย

MORE ...

บริการทำความสะอาด: วิธีทำความสะอาดหน้าจอให้กลับมาใสกิ๊ง ไร้ฝุ่นไร้คราบ

snss

บริการทำความสะอาด: วิธีทำความสะอาดหน้าจอให้กลับมาใสกิ๊ง ไร้ฝุ่นไร้คราบ

บริการทำความสะอาด: วิธีทำความสะอาดหน้าจอให้กลับมาใสกิ๊ง ไร้ฝุ่นไร้คราบ วิธีทำความสะอาดหน้าจอ สำหรับหน้าจอคอมพิวเตอร์และหน้าจอโทรทัศน์ ให้กลับมาใสกิ๊ง มองเห็นชัดแจ๋ว ไม่มีคราบสกปรกหรือฝุ่นบังตาอีกต่อไป

MORE ...